Vakantie en vrije dagen

Teddy Westland is op de volgende dagen/weken gesloten wegens vakantie of een vrije dag van de gastouder. In de schoolvakanties is de opvang gewoon geopend. Mocht u geen vervangende opvang kunnen vinden, kunt u zelf contact op nemen met het gastouderbureau. Zij kunnen u vaak meehelpen bij het zoeken naar vervangende opvang bij een andere gastouder. Let op de onderstaande data zijn exclusief de erkende vrije dagen, zie hiervoor de onderstaande lijst met data ook op deze dagen is de opvang gesloten. De data waarop de gastouder vrij is, worden elk jaar in september bekend gemaakt en kunnen eenmalig in januari gewijzigd worden.

Vakanties en vrije dagen:
 29 november t/m 2 december 2021
• 16 december 2021
 28 februari t/m 3 maart 2022 OF 21 t/m 24 maart 2022
• 
15 t/m 28 juni 2022
• 
14 juli 2022
12 t/m 19 september 2022

Erkende vrije dagen:
1 januari
• Goede vrijdag
Eerste en tweede Paasdag
• Koningsdag
• 
Bevrijdingsdag 
• Hemelvaartsdag
Eerste en tweede Pinksterdag
• Eerste en tweede Kerstdag